• DSC07333
 • DSC07449
 • DSC07417
 • DSC07416
 • DSC07418
 • DSC07448
 • DSC07456
 • DSC07452
 • DSC07445
 • DSC07457
 • DSC07458
 • DSC07497
 • DSC07492
 • DSC08003
 • DSC08004
 • DSC08023
 • DSC08026
 • DSC08038
 • DSC08041
 • DSC08596
 • DSC08628
 • DSC08622
 • DSC08664
 • DSC07335
1

BC1225 圓頭中壓線低跟短靴|黑

Regular price
NT$ 1,950.00
Sale price
NT$ 1,950.00
Regular price
NT$ 0.00
Worldwide shipping | Dawn
Worldwide shipping
Secure payments | Dawn
Secure payments

- 圓弧中壓線 修飾腳板寬度
- 跳色車線 小細節點綴又保有實搭性
- 後扣耳增添率性感
- 筒圍輕軟修飾 好走不厚重拖腳


SIZE(CM)
HIGH 3.5cm


FABRIC PU
DESIGN BY KOREA MADE IN CHINA


1701938445229DSC07333DSC07417DSC07416DSC07452DSC07456DSC07448DSC07449DSC07445DSC07457DSC07458DSC07497DSC07492DSC08003DSC08004DSC08023DSC08026DSC08038DSC08596DSC08628DSC08622DSC08664DSC07333DSC07335