• DSC04537
 • DSC04965
 • DSC04961
 • DSC04966
 • DSC04967
 • DSC04975
 • DSC04977
 • DSC05057
 • DSC05051
 • DSC05053
 • DSC05239
 • DSC05029
 • DSC05033
 • DSC05034
 • DSC04535
 • DSC04534
1

1124 柔軟壓線低方跟短靴| 2色

Regular price
NT$ 1,580.00
Regular price
NT$ 0.00
Sale price
NT$ 1,580.00

拿到本人超喜歡的一雙短靴!
本來很擔心鞋會太合不舒服
結果出乎意料軟Q!還很好走!
兩側的壓線有修飾腳版的效果
讓腳型穿得舒服又不會覺得寬大
跟從後面看也超美,大推!


High-4cm
Size24 筒高18/筒圍23/楦頭寬9

尺寸正常 腳寬或喜歡穿厚襪建議大半號
Fabric-artificial leather

Design by korea
made in china

1665200449577DSC04537DSC04965
DSC04961DSC04967DSC04975DSC04977DSC05057DSC05051DSC05053


DSC05029DSC05033DSC05034DSC05239


DSC04534DSC04535